Videók

Robert internetes könyvtárának nagy része természetesen angolul van, azonban sok már magyarul is elérhető!

Ezek a magyarra fordított videók Dávid Kata nagyszerű munkáját dicsérik. Érdemes megnézni őket!

13 – Two Models of the World — EFT NLP Insider Secrets A világ 2 modellje

34 – Fear of Being OK – Headaches & IBS Gone Faster EFT

 Félek attól, hogy jól vagyok- Elmúlt a fejfájás és a vastagbél irritáció

44 – Death of Son Grief & Loss, Part 1  A fiam halála; Bánat és veszteség, 1. rész

45 – Death of Son Grief & Loss, Part 2 A fiam halála; Bánat és veszteség 2. rész

56 – Money Self Abuse Program – Faster EFT Pénz önkínzás program- Gyorsabb EFT

69 – The REAL CURE Faster EFT — Robert Smith the man of great wisdom

Az IGAZI GYÓGYMÓD: Gyorsabb EFT- Bölcs Robert Smith

71 – There is No Escape but ONE – Faster EFT Nincs menekvés, csak egy- Gyorsabb EFT

83 – #1 Self Image & Love Yourself Faster EFT #1Önkép és szeresd önmagad – Gyorsabb EFT

84 – #2 Self Image & Love Yourself #2 Önkép és szeresd önmagad

99 – What is a Belief & Changing Memories Mi a hiedelem és az emlékek megváltoztatása

118 – Making Your List & Psychological Reversal – Faster EFT Írd össze a listádat és önszabotázs – Gyorsabb EFT

122 – Loneliness and Procrastination Faster EFT Magány és halogatás

142 – I Can’t Feel Feelings  Nem érzek semmit

145 – Procrastination is a Skill – Faster EFT NLP    A halogatás művészete

158 – Your Esteeming Self — NLP EFT Robert Smith    Az értékelő magad – NLP EFT Robert Smith

163 – How it All Works: Trainer’s Secrets    Hogy működik az egész: oktatók titka

172 – Dealing with Cancer/Death—Robert Smith Faster EFT NLP  Foglalkozzunk a rákkal és az elmúlással

182 – Test Anxiety, Rituals & Affirmations  Vizsgadrukk, rituálék és megerősítő mondatok

183 – World Ends 2012, Optimists Live Longer, Make Peace Within

Világvége 2012; Az optimisták tovább élnek; Békélj meg magaddal

186 – So Depressed, I Killed My Kitty — Robert Smith EFT

Le vagyok lombozódva, megöltem a kiscicám – Robert Smith EFT

187 – Stressed By Obama — Robert Smith, Faster EFT NLP  Idegesít Obama – Robert Smith Gyorsabb EFT

189 – I’m A Perfectionist, Daddy. Robert Smith, FasterEFT NLP

Maximalista vagyok, apa. Robert Smith Gyorsabb EFT NLP

190 – Lost One Inheritance, but… Robert Smith  Elherdáltam az örökségem, de.. Robert Smith

195 – Turning Your Good Times Into BAD Times  Ez túl szép, hogy igaz legyen, biztos történik valami rossz!

233 – Healing Attitude – Pain or Pleasure. Faster EFT Robert Smith

Gyógyító hozzáállás – Bánat vagy öröm. Robert Smith Gyorsabb EFT

239 – How to lose Weight the real deal from Hawaii  Hogyan fogyjak? A nagy fogás Hawaii-ról

244 – Happy Journal – Happy Memories and Positive Mental States Robert Smith

Boldogság napló – Szép emlékek és pozitív tudatállapotok; Robert Smith

246 – Happy Journal – Goals and Dreams  Boldogság napló – Célok és álmok

247 – Happy Journal: Affirmations  Boldogság napló – Megerősítő mondatok

248 – Happy journal – the gratitude list  Boldogság napló – hála lista

249 – Happy Journal G.E.M.S  Boldogság napló – ékkövek

259 – Chocolate addiction Miracle  Csokoládé imádó csoda

263 – How To Address Depression  Hogy kezeljük a depressziót

266 – Healing Attitude – Everything we say and do is about our inner world.

Gyógyító hozzáállás – Minden, amit mondunk vagy teszünk, a belső világunkról szól

270 – Change Can Be Scary! Robert Smith Faster EFT  A változás ijesztő lehet!

271 – Robert’s Million Dollar Process! How to get what you want in Life.

Robert nyerő módszere! Hogy érheted el, amit csak akarsz.

273 – You are Normal – Abreaction to Tapping  Normális vagy – abreakció a kopogtatásra

(abreakció -érzelmi kisülés a múltban elnyomott kellemetlen tapasztalatok felidézésekor)

279 – Its really all made up NOW.  Minden MOST alakul ki.

285 – Why does this tapping heal the body? Robert Smith  Miért gyógyítja a testet ez a kopogtatás? Robert Smith

298 – Are you really broken or are you just skillfully making yourself feel bad?

Tényleg romokban heversz vagy csak ügyesen úgy intézed, hogy rosszul érezd magad?

303 – Relationships  Emberi kapcsolatok

307 – The Secret – Everything inside of you is really you!  A titok – minden, ami benned van, az tényleg te vagy!

308 – I love what I hate, I hate what I love and It’s emotional conditioning. Robert Smith

Imádom, amit utálok, utálom, amit imádok és ez érzelmi kondicionálás. Robert Smith

323 – How to love Yourself & Gain Real Power in Life  Hogy szeresd magad és vedd kezedbe az életed

324 – The Tricky Ways Fears are Created – Public Speaking

Trükkök, ahogy a félelem keletkezik – Közönség előtt beszélni

334 – Anger hurts those you love  A harag fáj azoknak, akiket szeretsz

347 – Reimprinting, Repatterning, Flipping the Memory is where your healing lies.

A gyógyulás kulcsa: az emlékekek átírása, újraírása, átforgatása

373 – Who is responsible for your healing? Ki a felelős a gyógyulásodért?

375 – I lost a quarter a million and it will not work for me!  Negyed milliót vesztettem és nekem nem fog működni!

383 – My Father Commited Suicide! In English and in Czech  Apám öngyilkos lett! Hang angolul és csehül